Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Meta-analýza intervenčních studií cílených na energetickou efektivnost
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zamření na meta-analýzu intervenčních studií cílených na energetickou efektivnost, resp. redukci spotřeby, zejména pak ty studie které zahrnují tzv. feedback, popř. identifikaci tzv. rebound efektu (avšak ne na makro-úrovni). Téma vyžaduje schopnost práce s rozsáhlým spektrem odborné literatury v AJ (články v odborných časopisech) a adekvátní znalost ekonometrie.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení