Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Iluze nadřazenosti: empirické vyhodnocení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je empiricky ověřit působení tzv. iluze nadřazenosti (Illusion of Superiority) v rozhodovacím procesu. Mezi vhodné oblasti může být využití tzv. reference pricing, framing technického žargonu při formulaci prodejní propozice, zejména pro produkty s obtížně ověřitelnými parametry (např. specializované sportovní vybavení jako např. útlumy vibrací u středů olympijských luků, nebo chemické složení oceli nebo jejich vlastnosti u high-end spektra nožířské produkce) nebo srovnání heuristiky (udávané odhady míry) pro vlastní individuální a společenské/komunální aktivity s ctnostnými motivy (virtuous acts), jako je např. třídění a recyklace odpadů, dobrovolnictví, charita atp.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení