Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Únava z rozhodování (Decision Fatigue): empirická analýza
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je empricky vyhodnotit projevy a nástup tzv. únavy z rozhodování při sběru primárních dat udávaných preferencí (např. dotazníkových šetřeních, conjoint analýze atp.). Práce by měla vyhodnotit změny v úsilí a kognitivní pozornosti a nabídnout indikaci toho, kdy respondenti začínají projevovat únavu, znuděnost nebo jiné odklony od racionálního vyhodnocování.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení