Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vizualizace dat pro BI - ilustrativní návody vhodné pro zaškolování a vzdělávání
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je vypracovat ilustrativní návody v oblasti Business Intelligence, včetně základních prvků řízení výkonnosti. Preference je pro zpracování v jazyce R a/nebo Tableau.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení