Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
State of topic:
approved (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Ecology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Summary:
Provedení inventarizace aleje a návrh vhodných budoucích opatření. Inventarizace jednotlivých stromů (zaměření polohy stromu, určení druhu, změření průměru, obvodu, výšky, objemu, posouzení zdravotního stavu a perspektivy stromu). Na základě inventarizace návrh péče o jednotlivé stromy (charakteristika vhodných opatření) i o alej jako celek (návrh optimální časové souslednosti jednotlivých opatření).

There are no limitations of the topic