Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Rovnice matematické fyziky ve vědách o živé přírodě
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je představit základní rovnice matematické fyziky a vlastnosti jejich řešení a vyhledat v dostupné literatuře příklady využití těchto rovnic ve vědách o živé přírodě. Kromě diskuse matematického aparátu bude práce zaměřena i na relevanci biologických předpokladů uvažovaných modelů a praktickou interpretaci závěrů z těchto modelů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení