Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Architektonická studie - Krajiny soudobého českého industriálu
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Bakalářská práce se bude zabývat stavem a možnostmi uplatnění role krajinářského architekta v oblasti českého současného industriálu. Těžištěm práce bude vazba na vymezenou typologickou oblast - architektura pro průmysl. Bude zpracována urbanisticko - krajinářská studie konkrétního průmyslového areálu - zóny, kde budou uplatněny možnosti krajinářské profese při zpracování nezastavěných ploch a nejen jich.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape Architecture
B-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.