Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Logistická rovnice v populačních modelech
Stav tématu: schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je rešerše literatury týkající se logistické rovnice v populačních modelech. Pozornost bude zaměřena především na různé modifikace logistické rovnice vždy s diskusí týkající se biologické interpretace, matematickým rozborem výsledného modelu a intepretací výsledků. Téma obsahuje práci s literaturou v angličtině. Předpokládá se znalost diferenciálního a integrálního počtu v rozsahu základního kurzu matematiky a ochota samostatného rozšíření si těchto znalsotí s využitím dostupné literatury věnované matematické biologii.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení