Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Logistická rovnice v populačních modelech
State of topic:
approved (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Mathematics - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je rešerše literatury týkající se logistické rovnice v populačních modelech. Pozornost bude zaměřena především na různé modifikace logistické rovnice vždy s diskusí týkající se biologické interpretace, matematickým rozborem výsledného modelu a intepretací výsledků. Téma obsahuje práci s literaturou v angličtině. Předpokládá se znalost diferenciálního a integrálního počtu v rozsahu základního kurzu matematiky a ochota samostatného rozšíření si těchto znalsotí s využitím dostupné literatury věnované matematické biologii.

There are no limitations of the topic