Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Perspektivy pěstování jedle v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: 1. Popis dřeviny, ekologických nároků, citlivosti vůči biotickým a abiotickým činitelům. 2. Historický a současný stav zastoupení a pěstování jedle v ČR 3. Charkteristika vybrané oblasti pro zhodnocení adaptace jedle na měnící se podmínky klimatu a výběr nejvhodnějších postupů pro obnovu a pěstování jedle 4. Dendrochrnologická analýza reprezentativních jedinců porostů různých věkových tříd resp. různých tlouštěk z vybraných lokalit v oblasti 5.Zhodnocení rizik pro pěstování jedle, návrh nejvhodnějších způsobů obhospodařování a obnovy jedleOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.