Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv zazimovacích technik na odrůstání paulovnie klon in vitro 112 v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: 1. Analýza dossavadních poznatků, klimatické požadavky paulovnií, požadavky na půdu, srovnání produkce a způsobu pěstování v rámci areálu potenciálního rozšíření. 2. Charakteristika klonu in vitro 112, ekologické nároky, pěstování, produkce, limity pro pěstování v podmínkách ČR. 3. Popois lokality testování klonu in vitro 112 4. Volba a testování zazimovacích technik pro ochranu nadzemní i podzemní části před vymrzáním 5. statistické vyhodnocení testovaných zazimovacích bio-technik 6. Doporučení pro praxiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.