Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dešťové zahrady pro městské ulice
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Práce se bude zabývat teoretickým i praktickým průzkumem problematiky hospodaření s dešťovou vodou v prostředí města s detailnějším zaměřením na městské ulice. Cílem bude v teoretické části představit aktuální architektonické přístupy, technologické postupy i legislativní rámec. Budou analyzovány modelové objekty v ČR a zahraničí, kde je možné sledovat různé přístupy k řešenému tématu. Naváže architektonická studie zvoleného uličného prostoru. Součástí hledání ideálního architektonického řešení bude vyvíjení funkčního a estetického prvku, který bude zlepšovat hospodaření s dešťovou vodou v konkrétních podmínkách. Součástí bude také osazovací plán tohoto prvku. Městem pro výběr modelových ulic je Brno.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape Architecture
B-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.