Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Terapeutická zahrada
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.
Summary: Práce se bude věnovat průzkumu problematiky terapeutických forem zahrad pro uživatele s různými typy postižení. Výsledkem bude teoretická část shrnující specifika a zásady navrhování terapeutických zahrad. Navazující návrhová část se bude zabývat konkrétním modelovým prostorem. Výstupem bude architektonická studie terapeutické zahrady u Denního stacionáře sv. Demiána ve Znojmě.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-LSA Landscape ArchitectureB-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.