Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Výskyt patogenů rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku Křtiny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je zjistit výskyt patogenů rostlin rodu Phytophthora ve vodních tocích na území Školního lesního podniku Křtiny. Práce bude zaměřena na osvojení si metodiky izolace patogenů z vodního prostředí (potoky, malé vodní nádrže, rybníky), jejich následné kultivace a identifikace pomocí morfologických mikroskopických znaků a sekvenování DNA. Zároveň bude provedeno zhodnocení výskytu těchto škodlivých patogenů z rodu Phytophthora v dané oblasti na základě přírodních podmínek a hospodářských aktivit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-RL Rostlinolékařství
N-RL-RL Rostlinolékařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.