Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Perspektivní dřeviny pro oblasti zasažené suchem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude orientována na vysoce aktuální problematiku postupující změny klimatu v ČR, konkrétně na aridizaci prostředí a na související změny růstových podmínek pro dřeviny pěstované ve městech i volné krajině. Vymezeny budou příčiny změn, charakterizovány průběhy teplot a srážek ve vybraných oblastech a jejich změny. Tyto údaje budou v praktické části porovnávány s reálně probíhajícími změnami (chováním) dřevin ve zvolených oblastech, městě (škále městských stanovišť), biotopech apod. (dle dohody). Sledován bude v základních rysech vývoj jejich zdravotního stavu (projevy životaschopnosti atd.). Proveden bude související výběr perspektivních taxonů dřevin.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.