Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Studium růstových charakteristik vybraného sortimentu stromů
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:2
Proposed by:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Summary:
Práce bude orientována na základní průzkum a zhodnocení růstových a souvisejících vzhledových vlastností u zvoleného sortimentu stromů. V teoretické části práce bude studována problematika velikosti dřevin jako významného užitného znaku rozhodného pro jejich používání v ZAKA. Dřeviny budou utříděny podle charakteristických tvarů korun a jejich dimenzí, jakož i dynamiky růstu. Sledován bude rovněž vztah k dalším vzhledovým a užitným (ekologicko-pěstitelským) vlastnostem. V praktické části práce bude realizováno sledování vybraných růstových charakteristik stromů na zvoleném typu stanovišť (dle dohody). Zjištěné údaje budou srovnány s literárními poznatky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.