Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení odrůdového sortimentu pro hydroponickou produkci zeleniny v ČR
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Summary:
Ve spolupráci s firmou, zabývající se hydroponickou produkcí zeleniny proběhne diplomový pokus v provozu, kde se budou testovat vhodné genotypy pro dané pěstební podmínky.

There are no limitations of the topic