Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení metod ekologické produkce (vybraného druhu) zeleniny na certifikovaném biopozemku
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Sortiment vybraného druhu zeleniny bude experimentálně ověřován v závislosti na použité agrotechnice v systému ekologického zemědělství (varianty použití mulče, závlahy, alternativní ochrany, apod.)

There are no limitations of the topic