Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Proměny příměstské krajiny od počátků 90. let 20. století do současnosti
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.
Abstrakt: Příměstská krajina je proměnlivým územím, které nabízí městu možnost rozvoje i rekreace. Diplomová práce se bude zabývat různými přístupy k řešení těchto přechodových zón a na modelovém objektu je bude formou studie konkrétně řešit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZKA Zahradní a krajinářská architekturaN-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.