Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spotřebitelské chování a problematika plastů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michaela Macková
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Martina Hertlová
Abstrakt: Cílem práce bude popsat využívání a recyklaci plastových obalů. V práci budou popsány systémy třídění odpadu v ČR a zahraničí. Následně budou navrženy alternativy, jak zvýšit recyklaci plastových obalů pro subjekty sídlící na území ČR. Data budou získány na základě hloubkových rozhovorů (n=50) a následně zpracovány v programu Maxqda.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení