Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Fosilní paliva a pak především ropa hrají nezastupitelnou roli v moderní společnosti. V průběhu minulého století se vytvořila dramatická závislost na této surovině, které se v dohledné době není možné zbavit. Ropa tak získala pozici primární strategické suroviny. Trh s touto komoditou má zásadní dopad na ekonomiku každé moderní země. Změna ceny, produkce nebo jen zásob ropy může ovlivnit výkon celé ekonomiky. V praktické části diplomové práce bude modelována kauzalita vývoje ropného trhu na výstup vybrané ekonomiky.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení