Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Abstrakt: Investiční rozhodnutí, která jsou motivována respektováním výnosově rizikového profilu, pracují s cílenou diverzifikací rizika. Racionální investor neupíná svou pozornost výlučně na výnosový potenciál aktiva, ale reflektuje i rizikovost. Aplikací poznatků moderní teorie portfolia lze alokovat investice takovým způsobem, aby byla zajištěna vysoká heterogenita cenového vývoje dílčích investic a tak došlo k požadovanému dopadu na systematické riziko. Aplikací zvolené portfoliové investice lze provést komparaci vybraných kapitálových trhů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení