Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Historicky významné kulturní památky pro cestovní ruch v městě Brně
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Abstrakt: Bakalářská práce vymezí přínos historicky významných kulturních památek v městě Brně pro cestovní ruch a obohacení vědomostí návštěvníků významných objektů brněnské architektury, vil Stiassni, Tugendhat, Low- Beer a Jurkovičovu. Součástí práce bude ekonomické vyhodnocení provozu uvedených objektů a jejich vztah ke zřizovatelům. V závěru bude doporučení pro zvýšení atraktivity historicky významných kulturních památek ve městě Brně.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení