Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pasportizace pouličních lamp v GIS a jejich správa v mobilní aplikaci
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petra Čačková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Petr Schlosser
Abstrakt: Pasportizace pouličního osvětlení na konkrétních ulicích. Evidence u lamp pouličního osvětlení bude obsahovat položky: Pozice objektu, stav objektu, datum evidence objektu, název ulice, typ světelného svítidla, počet svítidel, datum nahlášení závady, popis závady a opraveno [ano/ne]. Dále pak vytvoření mobilní aplikace, kde bude moci uživatel na základě evidence lamp, jakožto body na mapě, poslat email o případném poškození konkrétní lampy/lamp. Cíl -> Umožnění lepší komunikaci se správu pouličního osvětlení, rychlejší nahlašování závad, možnost upřesnit pozici dané lampy v rámci nahlášení závady.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení