Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Křídlatka je považována za jednu z nejúpornějších invazních rostlin. Rychle roste, rozšiřuje se a projevuje se vysokou životaschopností. Přesto v našich podmínkách, intenzivněji se stoupající nadmořskou výškou, brzdí její růst pozdní mrazy v jarním období a předčasně ukončují její vývin nízké teploty pod 0° C brzy na podzim. Cílem práce je sledovat a měřit intenzitu délkového přírůstu vybraného druhu křídlatky během jednoho vegetačního období. Dalším úkolem je podrobně popsat fenologický vývin druhu v závislosti na teplotách a srážkách a stanovit konečnou celkovou biomasu vytvořenou na 1 m2.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.