Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Summary:
Křídlatka je považována za jednu z nejúpornějších invazních rostlin. Rychle roste, rozšiřuje se a projevuje se vysokou životaschopností. Přesto v našich podmínkách, intenzivněji se stoupající nadmořskou výškou, brzdí její růst pozdní mrazy v jarním období a předčasně ukončují její vývin nízké teploty pod 0° C brzy na podzim. Cílem práce je sledovat a měřit intenzitu délkového přírůstu vybraného druhu křídlatky během jednoho vegetačního období. Dalším úkolem je podrobně popsat fenologický vývin druhu v závislosti na teplotách a srážkách a stanovit konečnou celkovou biomasu vytvořenou na 1 m2.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LE Landscape EngineeringC-LE-LE Landscape Engineering
C-FEN Forest EngineeringC-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.