Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Růst, fenologický vývin a tvorba biomasy vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.) rostoucího ve vyšších nadmořských výškách
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Abstrakt:
Křídlatka je považována za jednu z nejúpornějších invazních rostlin. Rychle roste, rozšiřuje se a projevuje se vysokou životaschopností. Přesto v našich podmínkách, intenzivněji se stoupající nadmořskou výškou, brzdí její růst pozdní mrazy v jarním období a předčasně ukončují její vývin nízké teploty pod 0° C brzy na podzim. Cílem práce je sledovat a měřit intenzitu délkového přírůstu vybraného druhu křídlatky během jednoho vegetačního období. Dalším úkolem je podrobně popsat fenologický vývin druhu v závislosti na teplotách a srážkách a stanovit konečnou celkovou biomasu vytvořenou na 1 m2.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.