Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Abstrakt: Křídlatka je považována za jednu z nejúpornějších invazních rostlin. Rychle roste, rozšiřuje se a projevuje se vysokou životaschopností. Cílem práce je sledovat a měřit intenzitu délkového přírůstu vybraného druhu křídlatky během jednoho vegetačního období a stanovit konečnou celkovou biomasu křídlatky vytvořenou na 1 m2, dále výsledky porovnat s již zjištěnými údaji.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.