Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Růstová analýza vybraného druhu křídlatky (Reynoutria sp.)
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Summary: Křídlatka je považována za jednu z nejúpornějších invazních rostlin. Rychle roste, rozšiřuje se a projevuje se vysokou životaschopností. Cílem práce je sledovat a měřit intenzitu délkového přírůstu vybraného druhu křídlatky během jednoho vegetačního období a stanovit konečnou celkovou biomasu křídlatky vytvořenou na 1 m2, dále výsledky porovnat s již zjištěnými údaji.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of study
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.