Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Masivní\dřevostavba
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Abstrakt:
Současný stav řešené problematiky, výběr vhodného konstrukčního systému pro masivní dřevostavbu, návrh dispozičního řešení, vypracování výkresové dokumentace pro realizaci stavby, výkaz materiáluOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-STAV Stavby na bázi dřevaN-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.