Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv vynaložených finančních prostředků na výsledky voleb.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je identifikace rozsahu úměry mezi vynaloženými finančními prostředky jednotlivých stran do marketingové kampaně a jejich procentuální výsledky ve volbách. Předmětem je tedy vztah mezi finančními prostředky stran a počtem získaných voličů na dané finance. Informace budou zjištěny zejména z transparentních účtů stran a dostupných průzkumů některých agentur. Výsledkem bude jiný pohled na volby, tedy pouze z ekonomického pohledu, oproštěný od politického zaujatí, či hodnocení stranických programů. K vyvození závěru budou využity také poznatky z marketingu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.