Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh marketingové strategie - hmyzí protein jako běžná součást lidského jídelníčku.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním cílem práce bude vytvoření takové marketingové strategie, díky které budou lidé ochotni zařadit produkty s obsahem hmyzího proteinu do běžného jídelníčku. Strategie bude upozorňovat na výhody využití hmyzu oproti jiným zdrojům bílkovin, převážně masa, a to především z ekologického hlediska. Součástí návrhu bude kvantifikace nákladů marketingové strategie s využitím předem definovaných strategií a rozpočtových omezení zadavatele.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.