Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zahraniční obchod firmy Ekofiltr
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Abstrakt: Cíl práce: vyhodnotit zapojení firmy Ekofiltr do zahraničního obchodu s filtračními vožkami pro klimatizaci výrobních a skladovacích prostor, v rámci konkurečního prostředí ČR. Zpracovat strukturu vyváženého sortimentu zboží za roky 2015-2017 do jednotlivých zemí EU v absolutních a ekonomických ukazatelích. Zjistit tržní podíl exportovaného sortimentu firmy na celkovém exportu filtračních vložek ČR v uvedených letech.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFOOB Operace v obchodě