Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zahraniční obchod firmy Ekofiltr
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Abstrakt: Cíl práce: vyhodnotit zapojení firmy Ekofiltr do zahraničního obchodu s filtračními vožkami pro klimatizaci výrobních a skladovacích prostor, v rámci konkurečního prostředí ČR. Zpracovat strukturu vyváženého sortimentu zboží za roky 2015-2017 do jednotlivých zemí EU v absolutních a ekonomických ukazatelích. Zjistit tržní podíl exportovaného sortimentu firmy na celkovém exportu filtračních vložek ČR v uvedených letech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFOOB Operace v obchodě