Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je stanovit charakteristiky biotopu, které jsou vyhledávány puštíkem bělavým. Na základě zjištěných výsledků doporučit opatření pro lesní hospodaření zacílená na podporu tohoto ohroženého druhu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení