Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Dopady přijetí eura ČR pro bankovní sektor a ČNB
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude popis dopadů na bankovní sektor a ČNB, které by nastaly při zavedení eura v ČR včetně hodnocení dopadů zapojení ČR do projektu tzv. bankovní unie.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.