Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Distribúcia iOS aplikácií mimo prostredia Apple AppStore/TestFlight
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Raul Batista
Abstrakt: Cieľom práce je distribúcia iOS aplikácií mimo prostredie Apple AppStore/TestFlight. Momentálne je možné iOS aplikácie šíriť iba v rámci ekosystému Apple. Táto skutočnosť je veľmi limitujúca v prípade potreby zdieľania zatiaľ nevydaných aplikácií. Výstupom bakalárskej práce bude tenký klient (iOS aplikácia), ktorá bude obsahovať užívateľské prihlasovanie, zoznam užívateľovi dostupných aplikácií, ich verzovanie a odhlásenie užívateľa. Súčasťou práce bude backend, ktorý bude zaisťovať chod samotného riešenia a komunikáciu s klientom.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení