Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Distribúcia iOS aplikácií mimo prostredia Apple AppStore/TestFlight
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je distribúcia iOS aplikácií mimo prostredie Apple AppStore/TestFlight. Momentálne je možné iOS aplikácie šíriť iba v rámci ekosystému Apple. Táto skutočnosť je veľmi limitujúca v prípade potreby zdieľania zatiaľ nevydaných aplikácií. Výstupom bakalárskej práce bude tenký klient (iOS aplikácia), ktorá bude obsahovať užívateľské prihlasovanie, zoznam užívateľovi dostupných aplikácií, ich verzovanie a odhlásenie užívateľa. Súčasťou práce bude backend, ktorý bude zaisťovať chod samotného riešenia a komunikáciu s klientom.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení