Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny

There are no limitations of the topic