Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Management výživy v průběhu fermentace
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Božena Průšová, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav vinohradnictví a vinařství - ZF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Prostudujte literaturu zabývající se výživou a metabolismem kvasinek. Popište problémy, které souvisí s nedostatkem, případně nadbytkem výživy. Popište zdroje asimilovatelného dusíku a jeho chemickou povahu v hroznech, jejich funkci prekurzoru aromatických látek, a jejich vliv na výsledný aromatický projev ve víně. Uveďte doporučení do praxe.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-ZI Zahradnické inženýrstvíB-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.