Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Management výživy v průběhu fermentace
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Božena Průšová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Prostudujte literaturu zabývající se výživou a metabolismem kvasinek. Popište problémy, které souvisí s nedostatkem, případně nadbytkem výživy. Popište zdroje asimilovatelného dusíku a jeho chemickou povahu v hroznech, jejich funkci prekurzoru aromatických látek, a jejich vliv na výsledný aromatický projev ve víně. Uveďte doporučení do praxe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-HE Horticultural Engineering
B-HE-VV Viticulture and Viniculture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.