Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Management výživy v průběhu fermentace
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Božena Průšová, Ph.D.
Abstrakt: Prostudujte literaturu zabývající se výživou a metabolismem kvasinek. Popište problémy, které souvisí s nedostatkem, případně nadbytkem výživy. Popište zdroje asimilovatelného dusíku a jeho chemickou povahu v hroznech, jejich funkci prekurzoru aromatických látek, a jejich vliv na výsledný aromatický projev ve víně. Uveďte doporučení do praxe.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.