Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ohodnocení finančního zdraví společnosti SVCS process innovation s.r.o. s tvorbou vlastního vzorku společností a se zaměřením na specifický problémový ukazatel
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: David Maćkowiak
Abstrakt: Práce se zaměří na analýzu vzorku minimálně 10 společností ze stejného odvětví. Následně se aplikují vybrané metody finanční analýzy na společnost SVCS process innovation s.r. o. a vybere se určitý problémový ukazatel, který bude důkladně specifikován. Cílem práce bude navržení potřebných kroků, ke zlepšení ekonomického zdraví podniku a navržení strategie nápravy daného problémového ukazatele. Analýza společností bude provedena na základě účetních výkazů za zvolené období. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde v první části práce budou sepsáný teoretická východiska, na základě kterých vytvořím praktickou část.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení