Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Testování kvality soudobých počítačových písem
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Velké množství počítačových písem dostupných volně i komerčně vede často k nevhodnému rozhodnutí uživatele o jejich použití. Cílem tohoto tématu je proto vytvoření programové podpory pro testování vhodnosti a vlastností písmových rodin a jejich řezů z hlediska účelu i typografické kvality. Téma se bude přednostně zabývat testováním písem volně dostupných. Předpokládá se propojení s typografickým systémem ConTeXt a využití jazyka Lua. Konkrétní úloha bude stanovena po dohodě se studentem v návaznosti na stav vývoje řešení.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení