Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Testování kvality soudobých počítačových písem
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Velké množství počítačových písem dostupných volně i komerčně vede často k nevhodnému rozhodnutí uživatele o jejich použití. Cílem tohoto tématu je proto vytvoření programové podpory pro testování vhodnosti a vlastností písmových rodin a jejich řezů z hlediska účelu i typografické kvality. Téma se bude přednostně zabývat testováním písem volně dostupných. Předpokládá se propojení s typografickým systémem ConTeXt a využití jazyka Lua. Konkrétní úloha bude stanovena po dohodě se studentem v návaznosti na stav vývoje řešení.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení