Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pojistná ochrana
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Vyhodnocení pojistné ochrany u vybraného muzea, návrh doporučení pro zlepšení dosavadního stavu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení