Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Personal brand management for increasing the loyalty of consumers towards product or service
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mikhail Serebriannikov
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Researching the ways to increase loyalty through the personal brand.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení