Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Summary:
Práce bude zaměřena na experiment ve vinici související s možnostmi protimrazové ochrany révy vinné. Experiment bude proveden pomocí sestaveného vyvíječe mlhy a jeho cílem bude potvrzení či vyvrácení udržitelné teploty uvnitř chráněné plochy vinice. Předpokladem jsou experimentální práce na jaře roku 2019, hodnocení bude zaměřeno na sledování účinnosti na vzrostlých letorostech a jejich poškození mrazem. V textové části bude úkolem zaměřit se na popis metod protimrazové ochrany, jejich principy a srovnání výhod a nevýhod v praxi. Dále také na popis fenofází révy vinné související s možným poškození mrazem.

There are no limitations of the topic