Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na experiment ve vinici související s možnostmi protimrazové ochrany révy vinné. Experiment bude proveden pomocí sestaveného vyvíječe mlhy a jeho cílem bude potvrzení či vyvrácení udržitelné teploty uvnitř chráněné plochy vinice. Předpokladem jsou experimentální práce na jaře roku 2019, hodnocení bude zaměřeno na sledování účinnosti na vzrostlých letorostech a jejich poškození mrazem. V textové části bude úkolem zaměřit se na popis metod protimrazové ochrany, jejich principy a srovnání výhod a nevýhod v praxi. Dále také na popis fenofází révy vinné související s možným poškození mrazem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení