Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnocení kvality destinace na příkladu mikroregionu Odersko
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Bc. Nikola Hladká
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vyslovení doporučení na zlepšení kvality cestovního ruchu v mikroregionu Odersko. Doporučení jsou vyslovena na základě provedené SWOT analýzy regionu a vlastního dotazníkového šetření autorky. Vypovídací schopnot doporučení je umocněna jejich ekonomickým zhodnocením.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení