Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnocení kvality destinace na příkladu regionu Žďársko
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Marie Nováčková
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vyslovení doporučení na zlepšení kvality destinace regionu Žďársko, včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Doporučení jsou vyslovena na základě analýzy stimulačních, lokalizačních a realizačních předpokladů regionu, realizovaného dotazníkové šetření a provedené SWOT analýzy.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení