Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení kvality destinace na příkladu regionu Žďársko
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Marie Nováčková
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vyslovení doporučení na zlepšení kvality destinace regionu Žďársko, včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Doporučení jsou vyslovena na základě analýzy stimulačních, lokalizačních a realizačních předpokladů regionu, realizovaného dotazníkové šetření a provedené SWOT analýzy.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení