Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Systém na podporu rozhodování v lesnictví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit specifický systém na podporu rozhodování pro lesnické manažery rozhodující se o optimální struktuře lesa. Součástí zpracování práce je nastudování specifické problematiky manažerského řízení v lesnictví a lesnické ekonomiky včetně specifik dotací. V kvantitativní části práce bude student využívat především dynamické programování a metody rozhodování za nejistoty.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFOV Operační výzkum