Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Systém na podporu rozhodování v lesnictví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit specifický systém na podporu rozhodování pro lesnické manažery rozhodující se o optimální struktuře lesa. Součástí zpracování práce je nastudování specifické problematiky manažerského řízení v lesnictví a lesnické ekonomiky včetně specifik dotací. V kvantitativní části práce bude student využívat především dynamické programování a metody rozhodování za nejistoty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFOV Operační výzkum