Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Prokazatelné změny klimatu jsou příčinou změny agroklimatických podmínek, zvláště stále častějších výskytů sucha. V rámci agroklimatické rajonizace pro území ČR je hodnocení vláhových podmínek vyjádřeno „ukazatelem sucha“, vypočítaným za období 1931 až 1960. Cílem práce je ověřit změnu těchto podmínek za pozdější období s tím, že délka hodnoceného období bude vyjádřena formou klouzavých období až do roku 2015.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení